x Comunicació oral x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació