x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Indagació i recerca