x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE