x Indagació i recerca x Material manipulable x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE