x Indagació i recerca x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació oral