x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació oral x Material manipulable x Indagació i recerca