x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca