x AICLE/CLIL/EMILE x Experimentació x Indagació i recerca x Material manipulable