x Experimentació x Comunicació oral x Jocs x Raonament i argumentació