x Raonament i argumentació x Maquetes i construccions x Experimentació x Imatge, so i vídeo