x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca x Maquetes i construccions