x Experimentació x Comunicació oral x Jocs x Mapes i plànols