x Experimentació x Comunicació oral x Jocs x Raonament i argumentació x Mapes i plànols