x Experimentació x Comunicació oral x Material manipulable x AICLE/CLIL/EMILE