x Experimentació x Comunicació oral x Treball en context x Maquetes i construccions