x Experimentació x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Gestió d'informació