x Experimentació x Indagació i recerca x Material manipulable x Representacions i models