x Comunicació escrita x Literatura x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo