x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp