x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Resolució de problemes