x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura