x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Representacions i models