x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Eines TIC x Representacions i models