x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Comunicació oral x Eines TIC