x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Literatura x Maquetes i construccions x Comunicació oral