x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Literatura x Gestió d'informació