x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions