x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Literatura x Representacions i models