x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions