x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral x Literatura x Sortides i treball de camp