x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions