x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Comunicació oral