x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Representacions i models