x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp x Comunicació oral