x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models x Imatge, so i vídeo