x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models x Literatura x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes