x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models x Literatura x Sortides i treball de camp