x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Representacions i models x Maquetes i construccions