x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Literatura x Maquetes i construccions x Gestió d'informació