x Comunicació oral x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació x Maquetes i construccions