x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Imatge, so i vídeo