x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Resolució de problemes