x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Sortides i treball de camp