x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Eines TIC