x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Imatge, so i vídeo