x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Gestió d'informació