x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Literatura x Representacions i models x Eines TIC