x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC x Literatura x Gestió d'informació