x Comunicació oral x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Representacions i models x Eines TIC