x Comunicació oral x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Literatura x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació